» Chapter 65 CXR: Pediatric I Chapter 65 CXR: Pediatric I – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 65 CXR: Pediatric IFig. 65.1 Normal pediatric chest X-ray

Câu hỏi

1.    Phim CXR trẻ nhỏ khác gì so với người lớn?

2.    Đây có phải phim CXR bình thường (Fig. 65.1). phân tích hệ thống phim này?

3.    Bạn tìm kiếm dấu hiệu gì?

4.    Điểm đặc biệt của mỗi nhóm tuổi?

5.    Bạn không nên mong đợi thấy điều gì trên phim CXR của trẻ nhỏ?

6.    Đừng quên điều gì?

Dữ liệu lâm sàng

Fig. 65.2 CXR trẻ sơ sinh. Chú ý: có ống NKQ, sonde dạ dày và catheter động mạch rốn. catheter tĩnh mạch rốn không đủ sâu và đỉnh nó bên dưới cơ hoành


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn