» Chapter 62 Angio I Chapter 62 Angio I – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 62 Angio I Fig. 62.1

Fig. 62.2

Câu hỏi

1.    Hình ảnh trên là gì?

2.    Làm thế nào biết để chỉ định thăm dò này?

3.    Hình ảnh đóng vai trò gì trong chẩn đoán?

4.    Lựa chọn điều trị cấp trường hợp này?

5.    Khi nào sử dụng tiêu sợi huyết?

6.    Vai trò của đặt catheter trong điều trị?


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn