» Chapter 61 Abdominal X-Ray Chapter 61 Abdominal X-Ray – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 61 Abdominal X-RayFig. 61.1 XQ sau đặt sonde dạ dày

Câu hỏi

1.    Chỉ định đặt sonde dạ dày?

2.    Kể tên 1 vài cách xác định đặt sonde đúng vị trí, nhược điểm của chúng? 

3.    Những điều kiện tiên quyết cần có trước khi đặt sonde dạ dày?

4.    Biến chứng liên quan khi đặt sonde dạ dày?  


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn