» Chapter 60 Lung Ultrasound Chapter 60 Lung Ultrasound – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 60 Lung UltrasoundHình ảnh siêu âm phổi ở bệnh nhân đa chấn thương được thở máy tại ICU

Fig. 60.1 Siêu âm phổi chế độ M – mode

Câu hỏi

1.    Phổi trượt là gì (lung sliding)?

2.    Phân biệt phổi trượt và “mạch của phổi” (lung pulse)?

3.    Phương pháp siêu âm tốt nhất để phát hiện phổi trượt?

4.    Chẩn đoán phân biệt khi mất dấu hiệu phổi trượt?

5.    Điểm phổi là gì (lung point)?

6.    Bên cạnh phổi trượt, 2 dấu hiệu gì có thể giúp chẩn đoán phân biệt?

Dữ liệu lâm sàng

Fig. 60.2 A-lines

Fig. 60.3 B-lines


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn