» Chapter 59 Ultrasound II Chapter 59 Ultrasound II – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 59 Ultrasound IIAbbreviations

ACLS        Advanced cardiac life support

ASRA        American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine

CNS           Central nervous system

LAST         Local anesthetic systemic toxicity

NSAID      Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

TENS         Transcutaneous electrical nerve stimulation

Figure 59.1 hình ảnh của bệnh nhân nam 80 tuổi, 60kg chuyển phòng hổi tỉnh (PACU) sau phong bế thần kinh đùi mổ tạo hình khớp gối. bệnh nhân được dùng tổng 30 cc 0.5% bupivacaine và 20 cc 0.5% ropivacaine. Bệnh nhân vẫn kêu đau nhiều vùng mổ

 Fig. 59.1 hình ảnh siêu âm khu vực háng

Câu hỏi

1.    Tên giải phẫu đánh dấu a, b, và c?

2.    Nguyên nhân có thể gây đau kéo dài sau mổ?

3.    Bạn sẽ tê lại?

4.    Nếu bệnh nhân xuất hiện co giật, bạn xử trí như nào? 

5.    Nếu bệnh nhân xuất hiện tụt áp và vô tâm thu, bạn sẽ xử trí sao? 

6.    Lựa chọn khác để giảm đau cho bệnh nhân? 


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn