» Chapter 58 Ultrasound I Chapter 58 Ultrasound I – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 58 Ultrasound IAbbreviations

PECS Pectoralis nerves

Bệnh nhân 50kg được phong bế thần kinh ngoại vi trên xương đòn để phẫu thuật và giảm đau sau mổ cố định xương trụ gãy ở tay trái. Bệnh nhân được tiêm tổng 20 cc 0.5% ropivacaine khi phong bế (See Fig. 58.1). 55 phút sau, ca mổ bắt đầu và bệnh nhân kêu đau nhiều vùng mổ

Fig. 58.1 hình ảnh siêu âm đám rối cánh tay ở khu vực trên xương đòn, mũi kim tiêm lượng thuốc tê tại chỗ

Câu hỏi

1.    Dựa vào hình ảnh siêu âm ở trên, nguyên nhân có thể gây đau ở bệnh nhân này? 

2.    Bạn sẽ bổ sung thêm thuốc tê để phong bế?

3.    Các nguyên nhân khác có thể gây đau trong mổ?

4.    Có nên đặt catheter để giảm đau liên tục?

5.    Thêm thuốc kết hợp trong tê vùng có giá trị gì không?


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn