» Chapter 56 Echo: Doppler III Chapter 56 Echo: Doppler III – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 56 Echo: Doppler IIIFig. 56.1

Fig. 56.2

Fig. 56.3

Fig. 56.4

Bệnh nhân nam 48 tuổi tiền sử THA không kiểm soát và bệnh thân giai đoạn cuối phải lọc máu, được siêu âm tim qua thành ngực để đánh giá nguy cơ trước khi ghép thận. phân độ suy tim NYHA III. Hình ảnh 2D thấy dày thành thất trái vừa phải.  LVEF tính theo phương pháp Simpson là 56%. Các thông số tâm trương thể hiện trong hình Figs. 56.1, 56.2, 56.3, và 56.4.

Câu hỏi

1.    Mô tả những gì xảy ra trong thì tâm trương bình thường.

2.    Nguyên nhân gây rối loạn chức năng tâm trương? Sự khác nhau giữa rối loạn chức năng tâm trương và suy tim với phân suất tống máu bảo tồn (HF-pEF)?

3.    Bạn phân độ rối loạn chức năng tâm trương trên siêu âm tim như nào? hình 56.1, 56.2, 56.3, và 56.4 cho thấy điều gì?

5.    Bệnh nhân này có chức năng tâm trương bình thường hay không? Bạn phân độ như nào?

6.    Mấu chốt trong điều trị rối loạn chức năng tâm trương trước mổ? 


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn