» Chapter 50 CT/MRI III Chapter 50 CT/MRI III – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 50 CT/MRI IIIBệnh nhân nữ 51 tuổi vào viện vì lú lẫn 1 tháng qua. Figure 50.1A, B là hình ảnh CT và MRI. Bà được mở sọ cắt bỏ u sau đó hóa và xạ trị. 6 tháng sau bà phải mổ lại vì tổn thương tái phát (Fig. 50.1C, D). 8 tháng sau đó bà tiến triển mệt mỏi, lú lẫn, thất ngôn và nhìn chằm chằm (như búp bê)  (Fig. 50.1E, F).

Fig. 50.1 (a) and (b) are the initial CT and MRI images of the patient presenting with an intracra- nial mass lesion manifesting as 1 month of confusion. (c) and (d) are MRI images 8 months later showing local recurrence. (e) and (f) are MRI images from 6 months later

Fig. 50.1 (continued)

Câu hỏi

1.    Xác định và mô tả bất thường trong phim trên.

2.    Phân loại u não?

3.    Kể tên vài loại u não thường gặp.

4.    Vai trò của steroid trong xử trí cấp u não?

5.    Mô tả vài yếu tố quan trọng trong gây mê mở sọ khi bệnh nhân tỉnh với tổn thương u nội sọ  

Dữ liệu lâm sàng

Fig. 50.2 Encircled region in (a) and (b) shows the mass lesion in the region of the splenium of the corpus callosum. Open circles in (c) and (d) illustrate local recurrence, more toward the right side and the blue arrows illustrate vasogenic edema. Circled regions in (e) and (f) illustrate the recurrence in the right frontal region, while the arrows illustrate radiation-induced changes

Fig. 50.2 (continued)


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn