» Chapter 47 CXR/CT IV Chapter 47 CXR/CT IV – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 47 CXR/CT IVFig. 47.1 Chest X-ray

Fig. 47.2 Chest computed tomography

1.    Hình ảnh trên phim và chẩn đoán phân biệt?

2.    Định nghĩa hiện tại của hội chứng suy hô hấp cấp?

3.    Tên 1 vài yếu tố khởi phát tiến triển ARDS.

4.    Chiến lược thở máy với bệnh nhân có chẩn đoán trên?

5.    Có chỉ định dùng steroids, statins, or giãn cơ (NMB) ở bệnh nhân ARDS?

6.    Biện pháp tăng cường khả năng oxy hóa ở bệnh nhân ARDS nặng? 

7.    Vai trò của nitric oxide và prostaglandins trong ARDS?

Dữ liệu lâm sàng

Fig. 47.3 thông khí xả áp đường thở (APRV)


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn