» Chapter 45 CXR II Chapter 45 CXR II – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 45 CXR IIBên dưới là XQ phổi bệnh nhân ICU thở máy

1.    Nkể tên 1 số nguyên nhân có thể?

2.    Giá trị nhất của CXR giúp phân biệt nguyên nhân trong trường hợp này? 

3.    Chẩn đoán phân biệt khi không có sự dịch chuyển vị trí của khí quản hay trung thất trên CXR?

4.    Chẩn đoán phân biệt khi có trung thất bị dịch chuyển ra khỏi vùng mờ? 

5.    chẩn đoán phân biệt khi trung thất dịch chuyển về phía vùng mờ? 

Fig. 45.1 Chest x-ray (AP view)


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn