» Chapter 44 CXR I Chapter 44 CXR I – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 44 CXR IBạn đọc XQ này là gì?

2.    Có cách nào phân loại tổn thương này?

3.    Nguyên nhân và biểu hiện lâm sàng của tình trạng này?

4.    Chỉ định phẫu thuật?

5.    Bạn sẽ xử trí tràn khí màng phổi áp lực như nào?

Dữ liệu hình ảnh

Fig. 44.2 Tràn khí màng phổi áp lực

Fig. 44.3 sau dẫn lưu màng phổi


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn