» Chapter 43 Ultrasound: Abnormal Placenta Chapter 43 Ultrasound: Abnormal Placenta – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 43 Ultrasound: Abnormal PlacentaFig. 43.1 nhau thai bất thường  (Reproduced with permissions from Elsevier [1])

1.    Hình ảnh nào thấy trong hình siêu âm Figs. 43.1 và 43.2?

2.    Yếu tố nguy cơ nào trong tình huống này?

3.    Phân loại/độ với hình ảnh siêu âm này?

4.    Tỷ lệ mắc?

5.    Đông máu thay đổi như nào trong thai kỳ?

6.    Lựa chọn gây mê của bạn?

Fig. 43.2 hình ảnh siêu âm thai bình thường


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn