» Chapter 39 Blood Gas IV Chapter 39 Blood Gas IV – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 39 Blood Gas IVBên dưới là kết quả khí máu động mạch của bệnh nhân tuần hoàn ngoài cơ thể (CPB).

pH 7.44
pCO2 30.8 mmHg
pO2 354 mmHg
BE 3 mmol/L
HCO3 27 mmol/L
SpO2 100%

Mẫu: động mạch

FiO2: 35

Nhiệt độ: 30°C

1.    Đây là xét nghiệm gì và nó đánh giá điều gì?

2.    Tầm quan trọng của nhiệt độ với giá trị kết quả?

3.    Cách tiếp cận theo pH-stat?

4.    Cách tiếp cận theo α-stat?

5.    Cách nào tốt hơn?


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn