» Chapter 38 Blood Gas III Chapter 38 Blood Gas III – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 38 Blood Gas IIIBệnh nhân gãy xương kín chi dưới cần mổ ORIF.  Bệnh nhân nam 26 tuổi, không thể cung cấp tiền sử do lú lẫn, thở nhanh, sâu, thở nặng mùi. Có tụt áp nhẹ, thở nhanh và sốt nhẹ. Xét nghiệm Na+ 132, K+ 4.8, Cl− 92, HCO − 12, BUN 24 mg, creatinine 1.6 mg, Ca++ 7.8 mg, glucose 318 mg/dl. ABG có pH 7.24, PCO2 28, PO2 76, HCO3 12, BE of 14, spO2 93%.. CBC bình thường, tăng nhẹ bạch cầu, XQ phổi bình thường và ECG nhịp nhanh xoang  

1.    Nguyên nhân có khả năng và bạn làm gì để xác định chẩn đoán?

2.    Xét nghiệm có gì bất thường và ABG cho biết điều gì trong trường hợp này?

3.    Chẩn đoán phân biệt trong trường hợp này?

4.    Nguyên tắc điều trị trường hợp này?

5.    Kết quả xét nghiệm và ABG giúp gì cho điều trị?

6.    Bạn sẽ tiếp tục cho bệnh nhân này phẫu thuật?


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn