» Chapter 33 XÉT NGHIỆM LIÊN QUAN THUỐC Chapter 33 XÉT NGHIỆM LIÊN QUAN THUỐC – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 33 XÉT NGHIỆM LIÊN QUAN THUỐCFig. 33.1 Đây là thuốc gì?

Câu hỏi

1.    Test nào bạn sẽ làm nếu nghi ngờ bệnh nhân có lạm dụng fentanyl? 

2.    Test nào bạn làm nếu nghi bệnh nhân lạm dụng cocaine?

3.    Làm thế nào kiểm tra nếu nghi bệnh nhân lạm dụng cần sa?

4.    Theo American College of Surgeons certified Level I Trauma Centers, bao nhiêu % bệnh nhân dương tính với cả rượu và thuốc gây nghiện?

5.    Bạn sẽ chú ý điều gì khi gây mê ở bệnh nhân có lạm dụng chất gây nghiện? 


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn