» Chapter 31 THỜI GIAN ĐÀN HỒI CỤC MÁU ĐỒ – II Chapter 31 THỜI GIAN ĐÀN HỒI CỤC MÁU ĐỒ – II – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 31 THỜI GIAN ĐÀN HỒI CỤC MÁU ĐỒ – IIVới mỗi dải TEG bên dưới, có gì bất thường và can thiệp nếu cần

1.

2.

Fig. 31.2

3.

4.

Fig. 31.4

5.

Fig. 31.5

6.

Fig. 31.6

7.

Fig. 31.7

8.

Fig. 31.8

9.

Fig. 31.9

 10.

Fig. 31.10


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn