» Chapter 30 ĐÀN HỒI CỤC MÁU ĐỒ – I Chapter 30 ĐÀN HỒI CỤC MÁU ĐỒ – I – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 30 ĐÀN HỒI CỤC MÁU ĐỒ – IFig. 30.1

Câu hỏi

1.    Hình Fig. 30.1 cho biết điều gì?

2.    Khi nào có thể áp dụng?

3.    Nó được tiến hành như nào?

4.    Các thông số R, K, α, MA, và A30 (LY30) cho biết điều gì?

5.    Các thông số này giúp gì cho hướng dẫn điều trị?

6.    Đàn hồi đồ cục máu là gì và nó giúp ích gì trong điều trị?

7.    Đàn hồi đồ cục máu (TEG®) khác đo độ đàn hồi đồ cục máu (ROTEM®) như nào?

Dữ liệu hình ảnh

Fig. 30.2 cơ chế hoạt động của TEG

Fig. 30.3 TEG bình thường

Fig. 30.4 thành phần của ROTEM bình thường


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn