» Chapter 3 ECG Chapter 3 ECG – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 3 ECGCâu hỏi

1.    Trong hình dưới, đánh dấu các điểm và đoạn sau—P, Q, R, S, T, và U và PR, QRS, và QT

2.    Câu hỏi: hoạt động điện của tim nào ứng với sóng P và tại sao có sóng P 2 pha ở V1?

3.    Chu kỳ hoạt động nào của tim xảy ra trong khoảng PR? Điều gì ảnh hưởng tới nó?

4.    Khoảng QT là gì và điều gì kéo dài nó?

5.    Làm sao xác định trục của tim trên ECG và nó đại diện cho điều gì?

6.    Sóng Osborn là gì và điều gì làm nó xuất hiện?

7.    RBBB là gì và tiêu chuẩn chẩn đoán nó? Ý nghĩa sự xuất hiện của nó trên ECG?

8.    LBBB là gì? Tiêu chuẩn chẩn đoán và ý nghĩa của nó?

Phụ lục hình ảnh

 • Chú giải thuật ngữ y học anh việt thông dụng hot icon

  Chương mới nhất: Tài liệu tham khảo

 • Thuật ngữ y khoa căn bản

  Chương mới nhất:

 • MECHANICAL VENTILATION IN EMERGENCY MEDICINE hot icon

  Chương mới nhất: Chương 10 Tổn thương thần kinh

 • Cấp cứu theo kinh nghiệm tập 2 hot icon

  Chương mới nhất: Quản lý ban đầu nhau bong non (placental abruption: management)

 • MRCP Cardiology MCQs hot icon

  Chương mới nhất: Giải thích đáp án

 • Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp

  Chương mới nhất: Quy trình 188. Chụp động mạch gan dưới X quang tăng sáng

 • Hướng dẫn cập nhật điều trị theo phác đồ 2018 tập 1 hot icon

  Chương mới nhất: BÀI 8 – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

 • Các lỗi thường gặp trong lâm sàng hot icon

  Chương mới nhất: Chương V: Thủ thuật tại giường

 • The Resuscitation Crisis Manual

  Chương mới nhất: Bảo vệ: Đọc hết quyển The Resuscitation Crisis Manual

 • Bs Trần Văn Cư

  Chương mới nhất: Ung thư Đại trực tràng


 • Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net