» Chapter 28 XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN Chapter 28 XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 28 XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GANBệnh nhân nam 75 tuổi dự kiến sẽ mổ cấp cứu do tắc ruột non. Khám trước mổ có vàng da, và kết quả xét nghiệm máu bên dưới

Total bilirubin 3.2 mg/dL (0.2–1.2 mg/dL)
Direct bilirubin 2.8 mg/dL (0.1–0.4 mg/dL)
AST 14 U/L (10–40 U/L)
ALT 35 U/L (7–56 U/L)
Alk phos 260 IU/L (44–147 IU/L)
γGT 73 IU/L (0–30 IU/L)
Glucose 81 mg/dL (79.2 to 110 mg/dL)
Albumin 3.9 (3.4 to 5.4 g/dL)

Câu hỏi

1.    Xét nghiệm chức năng gan là gì, các cách khác nhau để chúng ta theo dõi chức năng gan qua xét nghiệm? 

2.    Tại sao bilirubin tăng?

3.    AST và  ALT là gì?

4.    Tại sao alkaline phosphatase và γGT tăng?

5.    Tại sao phải làm xét nghiệm glucose máu?

6.    Có xét nghiệm nào khác để đánh giá chức năng gan?

7.    Bạn sẽ làm gì tiếp theo với kết quả xét nghiệm này?


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn