» Chapter 26 CHUYỂN HÓA CƠ BẢN Chapter 26 CHUYỂN HÓA CƠ BẢN – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 26 CHUYỂN HÓA CƠ BẢNHR 105, BP 155/89, Sats 94%.

Hb 9.9 g/dL, Hct 29.7%, Na 120 mEq/L, K 3.2 mEq/L, Ca 9.1 mg/dL, BUN

7 mg/dL, glucose 100 mg/dL.

Thông số trên của bệnh nhân ở PACU 30 min sau sinh thiết và cắt u bàng quang (TURBT). Bệnh nhân nửa tỉnh nửa mê. Không có thuốc nào dùng ở PACU.

Câu hỏi

1.    Nguyên nhân có thể gây lơ mơ ở bệnh nhân này?

2.    Bước xử trí kế tiếp?

3.    Bạn tính áp lực thẩm thấu máu như nào?

4.    Sự khác biệt giữa nồng độ osmol/kg dung dịch (osmolality) và osmol/l dung dịch (osmolarity)?

5.    Bạn điều trị như nào?

6.    SIADH là gì?


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn