» Chapter 23 Bóng bơm đối xung động mạch chủ (IABP) Chapter 23 Bóng bơm đối xung động mạch chủ (IABP) – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 23 Bóng bơm đối xung động mạch chủ (IABP)Bệnh nhân nam 65 tuổi vào vì đau ngực tiến triển và khó thở đã 3 ngày

Ông được chẩn đoán nhồi máu cơ tim thành trước vách. Siêu âm tim qua thành ngực phát hiện vô động thành trước và bên kèm hở van 2 lá mức độ vừa. Chụp mạch vành phát hiện bệnh ba thân mạch vành kèm hẹp nhánh trái chính. Bóng bơm đối xung động mạch chủ (IABP) được đặt vào và bệnh nhân được đưa vào phòng mổ để tiến hành CABG.

1.    Mô tả các bộ phận của thiết bị IABP

2.    IABP ảnh hưởng tới huyết động như nào?

3.    Các yếu tố chỉ định cho sử dụng bóng bơm đối xung?

4.    Ưu điểm của IABP với bệnh nhân này?

5.    Khí nào dùng để bơm và tại sao?

6.    Vị trí lý tưởng của bóng và làm sao xác định điều đó?

7.    Biến chứng của IABP?

8.    Chống chỉ định của IABP?

9.    Nghiên cứu IABP-SHOCK II và kết quả?

10.  Cho vài ví dụ về thời điểm bơm bóng bất thường và hậu quả

Dữ liệu hình ảnh

Fig. 23.1 Bình thường IABP 1:2 giúp tăng áp lực tâm trương và giảm áp lực cuối tâm trương

Fig. 23.2 Bơm sớm trước nét dội đôi—tăng hậu tải

Fig. 23.3 Bơm muộn: sau nét dội đôi—tăng áp lực tâm trương

Fig. 23.4 Xả sớm

Fig. 23.5 Xả muộn


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn