» Chapter 21 ECG V Chapter 21 ECG V – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 21 ECG VBệnh nhân nam 68 tuổi tiền sử THA và tiểu đường đang dùng ACEi và insulin vào làm cầu tay lọc máu. Ông mệt mỏi và buồn nôn. ECG dạng dưới đây

Fig. 21.1 12-lead ECG

ECG bạn đọc là gì?

2.    Yếu tố nào góp phần tình trạng này?

3.    Làm thế nào bạn xử trí chính xác tình huống này?

4.    Rủi ro khi gây mê cho bệnh nhân có ECG như này?


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn