» Chapter 2 Catheter động mạch phổi Chapter 2 Catheter động mạch phổi – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 2 Catheter động mạch phổiCâu hỏi

1.    Chuỗi dạng sóng bên trên gặp trong khi đặt catheter cho bệnh nhân. Mô tả những gì bạn thấy .

2.    Nó cung cấp thông tin gì về PA catheter?

3.    Điều chỉnh thông khí ảnh hưởng như nào tới thông tin thu được từ PA catheter?

4.    Áp lực động mạch phổi bít (PAOP), còn gọi áp lực mao mạch phổi nêm (PCWP), khác gì với áp lực thất trái cuối thì tâm trương (LVEDP)?

5.    Sóng V lớn trên catheter PA có ý nghĩa gì?

6.    Làm sao bạn có thể giải thích chính xác bão hòa oxy máu tĩnh mạch trộn?

7.    Chỉ định, biến chứng và bằng chứng về sử dụng PAC? 

Mục lục hình


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn