» Chapter 16 Theo dõi cung lượng tim xâm lấn tối thiểu Chapter 16 Theo dõi cung lượng tim xâm lấn tối thiểu – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 16 Theo dõi cung lượng tim xâm lấn tối thiểuTrong phẫu thuật lớn ở ổ bụng, lượng nước tiểu ra ở bệnh nhân 90kg giảm 20ml/h so với trước đó 2h.Theo dõi cung lượng tim xâm lấn bởi hệ thống FloTrac, và các thông số thể hiện trong Fig. 16.1. với thay đổi thể hiện trong hình Fig. 16.2 sau 1 thao tác đơn giản của bác sĩ gây mê.

1.    Trong hình cho thấy điều gì?

2.    Tầm quan trọng của theo dõi cung lượng tim?

3.    Ưu điểm của hệ thống máy FloTrac/EV1000?

4.    FloTrac tính thể tích nhát bóp (SV) như nào?

5.    Hạn chế của FloTrac?

6.    Các hệ thống theo dõi xâm lấn khác hiện có?

7.    Biến thiên SV là gì?

8.    Tại sao SV cao hơn trong pha hít vào của chu kỳ hô hấp?

9.    Mối liên quan giữa biến thiên SV và đường cong Frank-Starling?

Dữ liệu hình ảnh

Fig. 16.1 FloTrac cho biết 4 thông số: cung lượng tim (CO), chỉ số tim (CI), thể tích nhát bóp (SV), và biến thiên thể tích nhát bóp (SVV)

Fig. 16.2 FloTrac cho biết 4 thông số: cung lượng tim (CO), chỉ số tim (CI), thể tích nhát bóp (SV), và biến thiên thể tích nhát bóp (SVV)


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn