» Chapter 15 ECG (12 Lead) Chapter 15 ECG (12 Lead) – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 15 ECG (12 Lead)Fig. 15.1 ECG gợi ý thiếu máu cục bộ cơ tim (ST chênh xuống chuyển đạo trước bên I, aVL, và V2–V6)

Fig. 15.2 ECG gợi ý tổn thương cơ tim (ST chênh lên ở chuyển đạo bên I và aVL)

Câu hỏi

1.    Phân tích Figs. 15.1 và 15.2.

2.    Những thay đổi trên ECG thể hiện thiếu máu cục bộ cơ tim và nhồi máu?

3.    Thiếu máu cục bộ khác nhồi máu điểm nào?

4.    Xử trí thiếu máu cục bộ và nhồi máu cơ tim chu phẫu?

5.    Tiên lượng ở bệnh nhân thiếu máu cục bộ hoặc nhồi máu cơ tim sau phẫu thuật không liên quan tới tim? 

6.    Mô tả vai trò của đánh giá tim mạch tiền phẫu ở bệnh nhân phẫu thuật không liên quan tới tim  


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn