» Chapter 13 Bispectral Index – chỉ số lưỡng phổ BIS Chapter 13 Bispectral Index – chỉ số lưỡng phổ BIS – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 13 Bispectral Index – chỉ số lưỡng phổ BISFig. 13.1

1.    Hình thức theo dõi gì ở Fig. 13.1? mô tả các trường dữ liệu số và dạng sóng hiển thị trên màn hình.

2.    Các trạng thái lâm sàng nào tương ứng với các BIS khác nhau?

3.    Phạm vị BIS chấp nhận được với mê toàn thân?

4.    Các thuốc gây mê nào phù hợp để sử dụng BIS?

5.    Các chỉ định thường dùng dạng theo dõi này trong gây mê

6.    Bên cạnh 1 số thuốc gây mê, các yếu tố khác ảnh hưởng tới BIS là gì? 

Fig. 13.2

Dữ liệu hình ảnh


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn