» Chapter 12 SSEP’s Chapter 12 SSEP’s – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 12 SSEP’s1.    Mô tả phương thức theo dõi trên hình Figs. 12.1 và 12.2? Các dạng sóng trắng và xanh lá cây thể hiện điều gì?

2.    Các ký tự và số trên sóng?

3.    Loại phẫu thuật nào cần sử dụng phương pháp SSEP này?

4.    Điều gì làm thay đổi sóng có ý nghĩa so với đường cơ bản?

5.    Ảnh hưởng của thuốc mê tới SSEPs?

6.    Một số thay đổi sinh lý ảnh hưởng tới SSEP monitoring?

7.    Fig. 12.3 cho thấy điều gì? Ưu điểm của phương pháp này? Trong gây mê cần chú ý gì tới kỹ thuật này?

Fig. 12.1

Fig. 12.2

Fig. 12.3

Dữ liệu hình ảnh


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn