» Chapter 10 Cerebral Oximetry – Đo oxy não Chapter 10 Cerebral Oximetry – Đo oxy não – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 10 Cerebral Oximetry – Đo oxy nãoFig. 10.1 ví dụ về monitor theo dõi oxy não với giá trị bình thường

Questions

1.    Đo oxy não là gì?

2.    Nó làm việc như nào? Có giống đo oxy xung?

3.    Trường hợp nào có thể dùng monitor đo oxy não?

4.    Giá trị bình thường là gì? Giá trị bất thường?

5.    Can thiệp gì có thể cải thiện giá trị rSO2?

6.    Yếu tố gì gây nhiễu NIRS?

7.    Thiết bị đo oxy não nào hiện được FDA chấp thuận tại Mĩ?

Phụ lục hình ảnh

Fig. 10.2 ví dụ về theo dõi oxy não có chỉ số bất thường


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn