» Hướng dẫn đọc điện tim ts lê công tấn Hướng dẫn đọc điện tim ts lê công tấn – Trang 2 – Y học online

Thông tin sách

Hướng dẫn đọc điện tim ts lê công tấn

Tác giả:

TS Lê Công Tấn

Thể loại:

Điện tim

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1965

Hướng dẫn đọc điện tim ts lê công tấn


Bộ bài giảng hướng dẫn đọc điện tim do Ts Lê Công Tấn ĐHY Phạm Ngọc Thạch biên soạn.

Danh sách chương

Bình luận