» Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình – Y học online

Thông tin sách

Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình

Tác giả:

Đang cập nhật

Thể loại:

Group CNYK

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2857

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình – CHƯƠNG 1 – BẢO VỆ BẢN THÂN 28/04/2019
2 Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình – CHƯƠNG 2 DA—HƠN LÀ KIẾM GÌ CHE 28/04/2019
3 Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình – Chương 2 – MỤN CƠM LÒNG BÀN CHÂN 28/04/2019
4 Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình – Chương 2 – MÁU Ở DƯỚI MÓNG 28/04/2019
5 Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình – Chương 2- Móc lưỡi câu 28/04/2019
6 Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình – Chương 2- Phần cuối 28/04/2019
7 Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình – Chương 3 – Gãy xương 28/04/2019
8 Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình – CHƯƠNG 4 – RỐI LOẠN Ý THỨC 11/08/2019
9 Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình – CHƯƠNG 5 – ĐỘNG VẬT HOANG DÃ –CẮN VÀ ĐỐT 11/08/2019
10 Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình – CHƯƠNG 6 – VÙNG MẶT 11/08/2019
11 Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình – CHƯƠNG 7 – CẤP CỨU TIM MẠCH 11/08/2019
12 Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình – CHƯƠNG 8 – HÔ HẤP 11/08/2019
13 Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình – CHƯƠNG 9 – BỤNG 11/08/2019
14 Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình – CHƯƠNG 10 – CHỈ DÀNH CHO NỮ GIỚI 11/08/2019
15 Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình – CHƯƠNG 11 – VỚI NAM GIỚI 11/08/2019
16 Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình – CHƯƠNG 12 – VẤN ĐỀ Ở TRẺ NHỎ 11/08/2019
17 Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình – CHƯƠNG 13 – CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 11/08/2019

Bình luận