» Bài 9 – CÂN NHẮC KHI DÙNG CISATRACURIUM TRÊN BỆNH NHÂN CÓ LIỆT THẦN KINH CƠ BỊ SUY GAN, SUY THẬN. Bài 9 – CÂN NHẮC KHI DÙNG CISATRACURIUM TRÊN BỆNH NHÂN CÓ LIỆT THẦN KINH CƠ BỊ SUY GAN, SUY THẬN. – Y học online

Hồi sức cấp cứu những điều cần tránh

Bài 9 – CÂN NHẮC KHI DÙNG CISATRACURIUM TRÊN BỆNH NHÂN CÓ LIỆT THẦN KINH CƠ BỊ SUY GAN, SUY THẬN.Thuốc chẹn thần kinh cơ (NMB) có tác dụng nhanh chóng, ít độc hại, ít ảnh hưởng tim mạch và rẻ tiền. Những đặc điểm này tìm thấy ở loại thuốc có sẵn trên lâm sàng như cisatracurium. Phong bế thần kinh cơ xảy ra thông qua một trong hai nhóm thuốc có tác dụng dược lý khác nhau. Nhóm 1 tác dụng như một chất chủ vận kéo dài ở các thụ thể nicotinic acetylcholine (nACh) (ví dụ, succinylcholine). Succinylcholine gắn với mỗi tiểu đơn vị alpha của thụ thể nACh và bắt chước hoạt động của acetylcholine, do đó khử cực màng sau sinap. Làm sinap sau đó không đáp ứng với acetylcholine đến sau Nhóm thứ hai là nhóm thuốc chẹn thần kinh cơ không phân cực. Ở liều cao, các loại thuốc này có thể hoạt động bằng cách chặn các kênh ion. Thuốc chẹn thần kinh cơ không phân cực có thể phân loại dựa trên cơ sở cấu trúc và thời gian tác dụng. Trên lâm sàng thuốc không phân cực có thể được chia thành hai loại cơ bản. Loại benzylisoquinolinium (atracurium, cisatracurium, mivacurium, tubocurarine) có xu hướng mạnh (và khởi phát chậm) thuốc NMB được đào thảiở thận và gây giải phóng histamin. Ngược lại, các hợp chất aminosteroid (pancuronium, vecuronium, Rocuronium) ít hiệu quả hơn, khởi phát nhanh hơn, được loại bỏ ở gan và ít giải phóng histamin. Thuốc NMB cũng có thể được phân loại theo tác dụng ngắn (succhinylcholine, mivacurium) trung bình (atracurium, cisatracurium, vecuronium, Rocuronium) hoặc dài (tubocurarine, pancuronium).

Cisatracurium Đây là dạng tinh khiết của một trong mười thể phân lập của atracurium.

Cisatracurium có ED95 50 μg / kg và khởi phát sau 3 đến 5 phút và thời gian phong bế thần kinh cơ kéo dài 20-35 phút. Phong bế thần kinh cơ có thể dễ dàng duy trì ở mức ổn định khi truyền với tốc độ không đổi và không giảm theo thời gian. Ngược lại với vecuronium, tốc độ phục hồi sau phong bế thần kinh cơ bằng cisatracurium không bị ảnh hưởng bởi thời gian truyền ở bệnh nhân cần thở máy. 

Cisatracurium bị bất hoạt bởi phản ứng Hofmann, để tạo thành laudanosine và acrylate monoquaternary. Hofmann loại bỏ 77% cisatracurium, trong khi thanh thải của thận chịu trách nhiệm 16%. Thuốc chẹn thần kinh cơ không phân cực có thể được dùng cho bệnh nhân rối loạn chức năng gan hoặc thận mà không thay đổi về khả năng chẹn thần kinh cơ của nó. Dược động học của cisatracurium chỉ bị ảnh hưởng nhẹ bởi tuổi cao. 

Cisatracurium, trái với atracurium, không giải phóng histamine, không ảnh hưởng tim mạch khi dùng liều tĩnh mạch nhanh (IV) thậm chí liều lượng lớn (8 A- ED95) cisatracurium. Cisatracurium dùng cho bệnh nhân phẫu thuật thần kinh người lớn ít làm thay đổi huyết động so với liều tác dụng của atracurium. 

Pancuronium 

Đây là một aminosteroid chẹn thần kinh cơ không khử cực tác dụng dài với liều ED95 70 μg / kg, khởi phát nhanh trong 3-5 phút và thời gian phong tỏa thần kinh cơ kéo dài 60-90 phút. Ước tính có khoảng 80% pancuronium bài tiết tsheo nước tiểu. Khi suy thận, độ thanh thải của thận giảm 33% đến 50%. Ước tính có khoảng 10% đến 40% chuyển hóa tại gan. 

Vecuronium 

Đây là một aminosteroid chẹn thần kinh cơ không phân cựcvới liều ED95 50 μg / kg khởi phát trong 3-5 phút và thời gian phong bế thần kinh cơ kéo dài 20-35 phút. Vecuronium chuyển hóa ở gan và bài tiết qua thận. Thời gian bán thải kéo dài ở những bệnh nhân bị suy thận. Ở những bệnh nhân ứ mật, xơ gan hoặc bệnh gan do rượu, liều vecuronium 0,2 mg / kg bị tăng thời gian bán thải và kéo dài thời gian tác dụng. 

Rocuronium là một aminosteroid tác dụng trung bình với liều ED95 0,3 mg / kg khởi phát 1-2 phút và thời gian phong bếthần kinh cơ kéo dài 20-35 phút. Rocuronium phần lớn được đào thải không thay đổi (lên đến 50% trong 2 giờ) qua mật. Bệnh gan làm tăng khả năng phân bố của Rocuronium và có thể kéo dài thời gian hoạt động, đặc biệt là với liều lặp lại hoặc tiêm tĩnh mạch kéo dài. Thận bài tiết Rocuronium > 30% trong vòng 24 giờ, và dùng thuốc này cho bệnh nhân suy thận có thể kéo dài tác dụng chỉ với liều nhỏ.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn