» Bài 26- CÂN NHẮC SỬ DỤNG HEPARIN TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ THẤP TRONG ĐIỀU TRỊ CƠN ĐAU THẮT NGỰC KHÔNG ỔN ĐỊNH VÀ NHỒI MÁU CƠ TIM KHÔNG CÓ ST CHÊNH Bài 26- CÂN NHẮC SỬ DỤNG HEPARIN TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ THẤP TRONG ĐIỀU TRỊ CƠN ĐAU THẮT NGỰC KHÔNG ỔN ĐỊNH VÀ NHỒI MÁU CƠ TIM KHÔNG CÓ ST CHÊNH – Y học online

Hồi sức cấp cứu những điều cần tránh

Bài 26- CÂN NHẮC SỬ DỤNG HEPARIN TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ THẤP TRONG ĐIỀU TRỊ CƠN ĐAU THẮT NGỰC KHÔNG ỔN ĐỊNH VÀ NHỒI MÁU CƠ TIM KHÔNG CÓ ST CHÊNHHội chứng mạch vành cấp tính là một thuật ngữ phân loại tương đối mới cho bệnh động mạch vành cấp. Nguyên nhân của hội chứng mạch vành cấp tính bao gồm nhồi máu cơ tim có ST chênh lên(STEMI), nhồi máu cơ tim ST không chênh (NSTEMI) và đau thắt ngực không ổn định (UA). STEMI được định nghĩa là nhồi máu cơ tim có ST chênh lên 0,1 mV trong hai hoặc nhiều chuyển đạo liên tiếp hoặc có block nhánh trái. NSTEMI là tổn thương cơ tim do bệnh xơ vữa động mạch mà ECG không có ST chênh lên . Đau thắt ngực không ổn định là tổn thương cơ tim mà không có biểu hiện trên ECG hoặc chênh đoạn ST. Những định nghĩa này rất quan trọng bởi vì chúng liên quan đến sinh lý bệnh, mức độ nghiêm trọng của bệnh và mục tiêu điều trị. 

Trong điều trị hội chứng mạch vành cấp tính, điều trị chống đông được chỉ định để giảm thiểu sự hình thành huyết khối. Heparin là thuốc chống đông đường tiêm được đề nghị trong điều trị hội chứng mạch vành cấp. Heparin làm tăng tốc độ hoạt động của antithrombin, dẫn đến bất hoạt các yếu tố IIa (thrombin), IXA và Xa, làm giảm sự hình thành huyết khối. Heparin không phân đoạn là hỗn hợp của heparin có trọng lượng khác nhau (5 đến 30k) có tác dụng khác nhau vào các yếu tố IIa, IXA và Xa. Heparin trọng lượng phân tử thấp (LMWH) (trọng lượng ~ 5k) có tác động trên yếu tố Xa, nhưng không trên IIa. Do thời gian bán hủy dài hơn (3-6h), LMWH có thể tiêm dưới da hai lần một ngày, chứ không cần truyền liên tục như heparin không phân đoạn (chu kỳ bán rã 1-2 giờ). 

Ở những bệnh nhân bị đau thắt ngực không ổn định hoặc NSTEMI, enoxaparin (Lovenox) thích hợp hơn heparin không phân đoạn ở những bệnh nhân không phải đặt stent động mạch vành trong vòng 24 giờ. 

Trong tất cả các thử nghiệm, dùng LMWH có tăng nguy cơ chảy máu nhẹ. Heparin không phân đoạn được dùng ở những bệnh nhân có can thiệp mạch vành qua da theo kế hoạch. 


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn