ECGs for the Emergency Physician 2 | Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa ECGs for the Emergency Physician 2 | Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa

Thông tin sách

ECGs for the Emergency Physician 2

Tác giả:

Amal Mattu William Brady

Thể loại:

Điện tim

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

132

ECGs for the Emergency Physician 2


Đọc sách giấy

Amal Mattu Director, Emergency Medicine Residency Program, Associate Professor, Department of Emergency Medicine, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, Maryland, USA William Brady ProfessorandViceChair,DepartmentofEmergencyMedicine,andProfessor,DepartmentofInternalMedicine, UniversityofVirginiaSchoolofMedicine,Charlottesville,Virginia,USA

Các chương mới nhất

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 ECGs for the Emergency Physician 2 – Cas 1 – 25 16/05/2019

Bình luận