Chương 2 – Case 111-120 | Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa Chương 2 – Case 111-120 | Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa

ECGs for the Emergency Physician 1

Chương 2 – Case 111-120Case 111

bn nam 37 tuổi sau ngất, hiện tại không triệu chứng

Case 112

bn nữ 53  chóng mặt

Case 113

bn nữ 75 tuổi đau giữa ngực và sau lưng

Case 114

bn nam 45 tuổi đau ngực, khó thở, vã mồ hôi

Case 115

bn nữ 44 tuổi đau ngực, nôn và chóng mặt

Case 116

bn nam 54 tuổi đau tay trái

Case 117

bn nữ 83 tuổi đau đầu nhiều kèm buồn nôn

Case 118

bn nam 48 tuổi đau ngực và hồi hộp

Case 119

bn nam 67 tuổi rung nhĩ mạn xuất hiện ngất, gần đây có đổi thuốc uống

Case 120

bn nữ 74 tuổi buồn nôn, mệt mỏi


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net