ECGs for the Emergency Physician 1 | Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa ECGs for the Emergency Physician 1 | Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa

Thông tin sách

ECGs for the Emergency Physician 1

Tác giả:

Amal Mattu

Thể loại:

Cấp cứu , Điện tim

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

885

ECGs for the Emergency Physician 1


Đọc sách giấy

Director, Emergency Medicine Residency Program, Co-Director, Emergency Medicine/Internal Medicine Combined Residency Program, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, Maryland, USA William Brady Associate Professor, Vice Chair, and Program Director, Department of Emergency Medicine University of Virginia Health System, Charlottesville, Virginia, USA and Medical Director, Charlottesville-Albermarle Rescue Squad, Charlottesville, Virginia, USA

Danh sách chương

Bình luận