» Đăng ký sử dụng dịch vụ Đăng ký sử dụng dịch vụ – Y học online

Đăng ký sử dụng dịch vụ

Quản lý đơn hàng

Miễn phí
Dùng thử
  • Thành viên đăng ký: Được đọc tất cả bài viết, chỉ trừ bài viết có tính phí
  • Thành viên dùng thử: Được đọc hầu hết các bài viết trong 24 giờ, sau 24 giờ sẽ chuyển sang thành viên đăng ký.
  • Ngày cuối tuần : Thành viên dùng thử có thể đọc được tất cả các bài viết vào ngày chủ nhật.
Theo tháng
20.000
  • Thành viên theo tháng: Đọc tất cả các bài viết trong 1 tháng, sau 1 tháng phải đăng ký lại.
Theo năm
200.000
  • Thành viên theo năm: Đọc tất cả các bài viết trong 1 năm, sau 1 năm phải đăng ký lại
Yêu cầu dịch
Liên hệ
Gói dịch vụ theo yêu cầu