» Bạn đã hết lượt truy cập trong ngày, hãy đăng ký/đăng nhập hoặc nâng cấp gói dịch vụ. Bạn đã hết lượt truy cập trong ngày, hãy đăng ký/đăng nhập hoặc nâng cấp gói dịch vụ. – Y học online

Bạn đã hết lượt truy cập trong ngày, hãy đăng ký/đăng nhập hoặc nâng cấp gói dịch vụ.

Chú ý: Nội dung bài viết này chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký và mua Gói dịch vụ, Hãy chọn gói dịch vụ phù hợp với bạn.
 • Thành viên chưa đăng ký: Chỉ đọc được 20 bài viết/ ngày
 • Thành viên đăng ký: Được đọc tất cả bài viết, chỉ trừ bài viết có tính phí
 • Thành viên dùng thử: Được đọc tất cả bài viết trong 24 giờ, sau 24 giờ sẽ chuyển sang thành viên đăng ký.
 • Thành viên theo tháng: Đọc tất cả các bài viết trong 1 tháng, sau 1 tháng phải đăng ký lại.
 • Thành viên theo năm: Đọc tất cả các bài viết trong 1 năm, sau 1 năm phải đăng ký lại
 • Thành viên mua sách giấy: Được đọc online cuốn sách mình mua trọn đời.
 • Thành viên VIP: Được đọc tất cả nội dung, được trao đổi học tập tại Nhóm Admin Cập nhật kiến thức y khoa, Offline , du lịch.. vân vân và vân vân, thời gian tùy thuộc vào Trưởng nhóm.
 • Thành viên ủng hộ Group: Đương nhiên là thành viên vip, được tặng tất cả các cuốn sách giấy mà Group lưu hành.
Miễn phí
Sign up Now!
 • Thành viên đăng ký: Được đọc tất cả bài viết, chỉ trừ bài viết có tính phí
 • Thành viên dùng thử: Được đọc hầu hết các bài viết trong 24 giờ, sau 24 giờ sẽ chuyển sang thành viên đăng ký.
Theo tháng
20.000
 • Thành viên theo thángĐọc tất cả các bài viết trong 1 tháng, sau 1 tháng phải đăng ký lại.
Theo năm
200.000
 • Thành viên theo nămĐọc tất cả các bài viết trong 1 năm, sau 1 năm phải đăng ký lại
Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi
220.000
Mua sách giấy