» Case hồi sức Case hồi sức – Trang 2 – Y học online

Thông tin sách

Case hồi sức

Tác giả:

Đang cập nhật

Thể loại:

Cấp cứu

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

4573

Case hồi sức


Cuốn sách Case hồi sức được Bác sĩ Nguyễn Nam Giang BV 211 dịch từ cuốn Case files critical care của tác giả Toi-Suarez-liu xuất bản năm 2014. link bản gốc: https://drive.google.com/file/d/1ppy_jnN1JhDMBU3ICjaxS33mlTyiZemT/view?usp=sharing

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Case hồi sức – Chương 1-Tiếp cận bệnh nhân 15/08/2019
2 Case hồi sức – Chương 2 – Tiếp cận để Giải quyết vấn đề lâm sàng 15/08/2019
3 Case hồi sức – Chương 3 – Tiếp cận để phân tích 15/08/2019
4 Case hồi sức – Case 1 15/08/2019
5 Case hồi sức – Cas 2 15/08/2019
6 Case hồi sức – Case 3 15/08/2019
7 Case hồi sức – Case 4 15/08/2019
8 Case hồi sức – Case 5 15/08/2019
9 Case hồi sức – Case 6 17/08/2019
10 Case hồi sức – Case 7 17/08/2019
11 Case hồi sức – Case 8 17/08/2019
12 Case hồi sức – Case 9 17/08/2019
13 Case hồi sức – Case 10 17/08/2019
14 Case hồi sức – Case 11 17/08/2019
15 Case hồi sức – Case 12 17/08/2019
16 Case hồi sức – Case 13 17/08/2019
17 Case hồi sức – Case14 17/08/2019
18 Case hồi sức – Case 15 17/08/2019
19 Case hồi sức – Case 16 17/08/2019
20 Case hồi sức – Case 17 17/08/2019
21 Case hồi sức – Case 18 17/08/2019
22 Case hồi sức – Case 19 17/08/2019
23 Case hồi sức – Case 20 17/08/2019
24 Case hồi sức – Case 21 17/08/2019
25 Case hồi sức – Case 22 17/08/2019
26 Case hồi sức – Case 23 17/08/2019
27 Case hồi sức – Case 24 17/08/2019
28 Case hồi sức – Case 25 17/08/2019
29 Case hồi sức – Case 26 17/08/2019
30 Case hồi sức – Case 27 17/08/2019
31 Case hồi sức – Case 28 17/08/2019
32 Case hồi sức – Case 29 18/08/2019
33 Case hồi sức – Case 30 18/08/2019
34 Case hồi sức – Case 31 18/08/2019
35 Case hồi sức – Case 32 18/08/2019
36 Case hồi sức – Case 33 18/08/2019
37 Case hồi sức – Case 34 18/08/2019
38 Case hồi sức – Case 35 18/08/2019
39 Case hồi sức – Case 36 18/08/2019
40 Case hồi sức – Case 37 18/08/2019
41 Case hồi sức – Case 38 18/08/2019
42 Case hồi sức – Case 39 18/08/2019
43 Case hồi sức – Case 40 18/08/2019
44 Case hồi sức – Case 41 18/08/2019
45 Case hồi sức – Case 42 18/08/2019

Bình luận