» Case 90 Case 90 – Y học online

Cas lâm sàng cấp cứu nhi khoa 2019

Case 90Michael Gottlieb

Questions

Trẻ gái 12 tuổi khi đi xuống cầu thang thì đã nhảy bỏ 5 bậc thang cuối, tiếp đất bằng chân phải. Ngay lập tức, chân phải đau và không thể vận động. Thăm khám lâm sàng ghi nhận đau đáng kể, đau sưng lan đến khớp mắc cá. Kết quả hình ảnh x quang như sau:

  1. Sử dụng phân loại Salter – Harris, hãy xếp loại gãy xương này?
  2. Type gãy xương nào theo Salter – Harris có tiên lượng xấu nhất và tốt nhất?

Answers

  1. Bệnh nhi này biểu hiện gãy xương theo kiểu Tillaux, type III theo Salter – Harris – xảy ra ở độ tuổi từ 12-15 khi phần trong của sụn tăng trưởng đã đóng, nhưng rìa bên ngoài vẫn mở.

Phân loại Salter – Harris thường được sử dụng trong phân loại gãy xương ở trẻ em dựa vào sụn tăng trưởng. Theo phân loại Salter – Harris

Loại I – Gãy kéo dài qua sụn tiếp hợp đầu xương (epiphyseal plate), làm xê dịch đầu xương (điều này chỉ có thể xuất hiện bằng sự tăng bề rộng của vùng không cản quang, đó là sụn tiếp hợp tăng trưong (growth plate)

Loại II – Cũng như trên, nhưng thêm vào gãy một mẫu xương hình tam giác ở vùng hành xương (métaphysis).

Loại III – Đường gãy chạy từ bề mặt khớp qua sụn tiếp hợp đầu xương (epiphyseal plate) và đầu xương (epiphysis).

Loại IV – Đường gãy xương cũng xảy ra trong loại III nhưng cũng đi qua hành xương kế cận.

Loại V – Đây là chấn thương đụng dập của đầu xương, có thể xác định bang thăm khám X quang.

Có một phương pháp để dễ nhớ:

I – S: straight across

II – A: above III – L: lower

IV – TE: through everything

V – R: rammed

Phân loại gãy xương theo Salter Harris type I là loại có tiên lượng tốt nhất và thường hồi phục bằng bất động cho đến khi liền xương. Salter Harris V là loại có tiên lượng xấu nhất do tổn thương đáng kể tới sụn tăng trưởng.

Keywords: orthopedics, blunt trauma, extremity injury.

Bibliography

Chasm RM, Swencki SA. Pediatric orthopedic emergencies.

Emerg Med Clin North Am. November 2010;28(4):907–26.

Kennedy MA, Sama AE, Padavan S. The Tillaux fracture: A case report. J Emerg Med July– August 1998;16(4):603–6.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn