» Case 79 Case 79 – Y học online

Cas lâm sàng cấp cứu nhi khoa 2019

Case 79Emily Obringer

Questions

Một trẻ gái 11 tuổi, biểu hiện nổi ban như hình dưới một tuần sau khi cắm trại tại khu rừng. Ngoài ban thì trẻ khỏe. Bạn được biết rằng khu cắm trại thuộc vùng dịch tễ của bệnh lyme – lyme endermic area.

  1. Các test chẩn đoán nên được tiến hành ở giai đoạn sớm của bệnh Lyme?
  2. Trong giai đoạn sớm của bệnh lyme, điều trị tốt nhất đó là sử dụng doxycycline trong 14-21 ngày. Vậy liệu pháp thay thế nên áp dụng ở trẻ dưới 8 tuổi là gì? Và tại sao?

Answers

  1. Trong giai đoạn sớm của bệnh lyme, chẩn đoán vẫn tốt nhất là dựa vào biểu hiện lâm sàng với ban đặc trưng – hồng ban đồng tâm – erythema migrans tại vị trí của bệnh hoặc nhiều hồng ban đồng tâm trong giai đoạn lan tỏa của bệnh. XN kháng thể đối với Borrelia burgdoferi trong vài tuần đầu của bệnh là không hiệu quả và không được

khuyến cáo (theo American academy of Pediatrics, 2018). Giai đoạn lan tỏa không kèm ban và giai đoạn muộn nên được chẩn đoán dựa vào biểu hiện lâm sàng và xn huyết thanh.

  • Doxycycline là phương pháp điều trị trong giai đoạn sớm của bệnh (gđ khu trú). Tuy nhiên nếu sử dung kéo dài (>10 ngày) doxy sẽ có liên quan đến thay đổi màu sắc của răng vĩnh viễn ở trẻ dưới 8 tuổi và do đó không được khuyến cáo sử dụng ở độ tuổi này, ngoại trừ trường hợp cần phải điều trị các triệu chứng thần kinh. Liệu pháp thay thể bao gồm amoxicillin hoặc cefuroxime.

Keywords: infectious disease, dermatology, environmental.

Reference

American Academy of Pediatrics. Lyme disease. In Red Book: 2018–2021 Report of the Committee on Infectious Diseases, Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, and Long SS eds. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics, 2018:515–23.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn