» Case 76 Case 76 – Y học online

Cas lâm sàng cấp cứu nhi khoa 2019

Case 76Barbara Pawel

Question

Một trẻ 10 tuổi nhập viện với chấn thương ở tay trái sau khi ngã ở tư thế chống duỗi và gập khuỷu – falling on outstretched hand with arm in pronation trong khi chơi trượt ván.

Trên x quang bên khuỷu tay, kẽ đường nào để chẩn đoán gãy Monteggia???

Answer

Kẽ đường quay lồi cầu – radiocapitellar line – đường thẳng qua trung tâm và song song với trục dọc của xương quay phải đi qua tâm của lồi cầu xương cánh tay trừ khi chỏm xương qua trật ra khỏi như hình 76.1, trật khớp khó phát hiện được thể hiện ở hình 76.2.

Đường quay lồi cầu.

Gãy kiểu Monteggia là gãy đầu gần xương trụ kèm theo trật chỏm quay. Ở trẻ em, có các thể gãy xương trụ bao gồm có gãy xương tạo hình (biến dạng tạo hình – plastic deformation), gãy bánh bơ hành xương – metaphyseal buckle fracture, gãy cành tươi – greenstick fracture, hoặc gãy di lệch hoàn toàn – complete displaced fracture. Rất ít khi gặp phải trường hợp trật chỏm quay đơn thuẩn ở bệnh nhi, do đó phải thăm khám xương trụ cẩn thận để có thể phát hiện ra được một tình trạng gãy xương không hoàn toàn. Một điều quan trọng khác đó là cũng phải thăm khám cẩn thận chỏm quay trong tất cả những trường hợp gãy xương trụ bởi vì thông thường chỏm tự relocate lại vị trí ban đầu. Điều trị thường không cần phẫu thuật ở trẻ em: Nắn gãy xương kín – closed reduction đối với gãy xương trụ và trật chỏm quay và sau đó tiến hành bó bột dài cánh tay – long arm cast application. Ở trẻ không còn sụn tiếp hợp tăng trưởng – growth plate (hay còn gọi là closed physes closed physis ) hoặc không có khả năng nắn gãy xương kín có thể cần phải áp dụng nắn gãy xương hở và cố định trong – open reduction and internal fixation – ORIF. Gia tăng tỷ lệ các biến chứng do chẩn đoán muộn có thể tránh bởi đánh giá trên x quang khuỷu tay khi có nghi ngờ gãy xương cẳng tay để đánh giá tình trạng trật chỏm quay.

Fall onto outstretched hand (FOOSH)

Keywords:      orthopedics,     extremity     injury, pitfalls.

Bibliography: Ring D. Monteggia fractures. Orthop Clin N Am 2013;44:59–66.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn