» Case 75 Case 75 – Y học online

Cas lâm sàng cấp cứu nhi khoa 2019

Case 75Michael Gottlieb

Questions

Một trẻ gái 10 tháng tuổi vào khoa cấp cứu với tình trạng đau (???) và sưng ở bụng. Bố mẹ trẻ cho biết rằng từ khi sinh rốn trẻ đã có biểu hiện rốn phồng ra ngoài, nhưng hiện tại tăng kích thước và không thể giảm lại được. Ghi nhận trên lâm sàng như sau:

  1. Sự khác nhau giữa thoát vị cầm tù và thoát vị nghẹt (incarcerated and strangulated hernia)?
  2. Điều trị đối với thoát vị rốn cầm tù –incarcerated umbilical hernia?

Answer

  1. Thoát vị rốn thường lành tính và tự khỏi khi trẻ lớn và bắt đầu sử dụng các cơ bụng để hỗ trợ thân mình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp có thể không tự khỏi. Hiếm gặp, các quai ruột có thể tắc trong khối thoát vị. Thoát vị cầm tù – incarcerated hernia là tình trạng thoát vị không có khả năng thu nhỏ lại nữa. Thoát vị nghẹt – strangulated hernias là một dạng của thoát vị cầm tù khi mà quai ruột k được cấp máu nuôi dưỡng đầy đủ và có thể bị hoại tử. Thoát vị nghẹt đau hơn và gây thay đổi màu da, tăng thân nhiệt, các triệu chứng toàn thân và biểu hiện đau ốm rõ rệt.
  2. Khi nghi ngờ tình trạng này là thoát vị cầm tù, ban đầu nên cố thử làm giảm khối thoát vị. Có thể tiến hành sau khi giảm đau và sử dụng túi lạnh để giảm phù. Các trường hợp không giảm được khối thoát vị có thể cần đến phẫu thuật can thiệp. Bất kỳ dấu hiệu nào của thoát vị nghẹt nên lập tức tham khảo ý kiến của bác sĩ ngoại bởi vì trong những trường hợp này sẽ chống chỉ định đối với tiến hành thu nhỏ khối thoát vị.

Keywords: surgery, vomiting, mass, acute abdomen

Bibliography:

Blay E Jr, Stulberg JJ. Umbilical hernia. JAMA June 6, 2017;317(21):2248.

Earle DB, McLellan JA. Repair of umbilical and epigastric hernias. Surg Clin North Am October 2013;93(5):1057–89.

Summers A. Congenital and acquired umbilical hernias: Examination and treatment. Emerg Nurse March 2014;21(10):26–8.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn