» Case 50 Case 50 – Y học online

Cas lâm sàng cấp cứu nhi khoa 2019

Case 50Michael Gottlieb

Questions

Trẻ trai 14 tuổi vào khoa cấp cứu do đau gối trái sau khi va chạm khi đá bóng. Sau va chạm, ngay lập tức ngã xuống và không đi lại được. Ngoài ra k còn chấn thương nào khác. Thăm khám thần kinh bình thường và mạch cũng vậy. Trên x quan cho thấy hình ảnh sau.

Hình 50.1
Hình 50.2

Chẩn đoán và điều trị trường hợp này? 2.Tiến hành nắn chỉnh như thế nào?

Trả lời

Trường hợp này trẻ bị trật khớp bánh chè – acute patellar dislocation. Điển hình xảy ra do chấn thương trực tiếp lên xương bánh chè hoặc cử động vặn xoắn bất ngờ của cẳng chân, và thường gặp ở trẻ do khớp này vẫn còn lỏng lẻo. Chẩn đoán dựa vào lâm sàng và cần tiến hành nắn nhanh chóng, và có thể không cần đến cả khẳng định trên x quang. Sau đó, bệnh nhân nên được gửi đến khoa ngoại chấn thương để tiếp tục theo dõi.

Kỹ thuật nắn xương bánh chè, xem video thay lời muốn          nói:

https://www.youtube.com/watch?v=57dGvS4JL4k. Mặc dù cho kỹ thuật này tương đối nhanh và dễ thực hiện nhưng một điều quan trọng phải giảm đau cho bệnh nhân để làm bệnh nhân dễ chịu và dễ hợp tác hơn.

Keywords: extremity injury, orthopedics, procedures

Bibliography:

Krause EA, Lin CW, Ortega HW, Reid SR. Pediatric lateral patellar   dislocation:   Is   there   a   role   for   plain radiography in the emergency department? J Emerg Med June 2013;44(6):1126–31.

Lu DW, Wang EE, Self WH, Kharasch M. Patellar dislocation reduction.      Acad        Emerg     Med February 2010;17(2):226


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn