» Case 48 Case 48 – Y học online

Cas lâm sàng cấp cứu nhi khoa 2019

Case 48Michale Gottlieb

Questions

Một bệnh nhi 17 tuổi, giới nữ, biểu hiện đau ngón năm táy trái. Khi chơi bóng mềm thì bị bóng đập vào ngón này, gây đau ngay lập tức và có thể thấy bất thường ở ngón này. Bệnh nhân của chúng ta khẳng định không có các chấn thương khác. Vết thương kín. Tình trạng thần kinh bình thường, thời gian đổ đầy mao mạch bình thường. Kết quả chụp x quang như sau

Hình 48.1
Hình 48.2
  1. Tiến hành nắn chỉnh như thế nào trong trường hợp này?
  • Sau khi nắn chỉnh, thì cố định như thế nào?

Answers

  1. Ở bệnh nhân này bị trật khớp về mặt lưng của khớp ngón gần ngón 5 bàn tay trái – proximal interphalangeal joint (PIPJ). Tiến hành nắn chỉnh bằng cách kéo đầu xa của ngón bị chấn thương, trong khi đó ấn lòng bàn tay trực tiếp lên đốt giữa. Nắn thường thường có kết quả ngay trên thăm khám lâm sàng và có thể khẳng định lại trên x quang sau nắn.
  2. Cố định sau nắn như thế nào: cổ điển thì tiến hành nẹp ngón bị trật khớp ở tư thế duỗi 30 độ trong một tuần, và sau đó băng ngón – buddy taping trong 1-2 tuần kèm với cử động càng sớm càng tốt. Nếu bất động trong thời gian dài có thể dẫn đến cứng khớp.

Hình minh họa buddy taping

Keywords: hand injury, procedures, orthopedics

Bibliography

Borchers JR, Best TM. Common fnger fractures and dislocations.  Am  Fam  Physician  April  15, 2012;85(8):805–10.

Leggit JC, Meko CJ. Acute fnger injuries: Part II. Fractures, dislocations,     and     thumb     injuries.     Am     Fam   Physician March 1 2006;73(5):827–34.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn