» Case 40 Case 40 – Y học online

Cas lâm sàng cấp cứu nhi khoa 2019

Case 40Michael Gottlieb

Questions

Trẻ trai 12 tuổi vào viện do giảm tri giác và đau đầu dữ dội sau khi té ngã cầu thang. Đứa bé có thể nói nhưng sử dụng từ ngữ không phù hợp và không thể tạo thành câu hoàn chỉnh. Đứa trẻ chỉ vận động khi gây đau và mở mắt theo yêu cầu của người khám. Được đưa đi chụp CT và kết quả được trình bày ở hình 40.1

  1. Thang điểm Glasgow sẽ dựa vào những thông tin được cung cấp nào?
  2. Loại xuất huyết nào biểu hiện trên CT của trẻ?

Answers

  1. Thang điểm hôn mê Glasgow được đánh giá dựa trên trạng thái thần kinh và có thể cho biết được mức độ chấn thương và có giá trị thông qua giao tiếp với người đánh giá. Thang điểm này bao gồm có 3 thành phần bao gồm có: mắt, nới, và vận động; với mức điểm tối đa là 15 (bảng 40.1). Ở bệnh nhi trong trường hợp này GCS là 11 (3E,3V,5M)
  2. Ở bệnh nhân này là xuất huyết màng cứng. Khởi phát của các triệu chứng thường từ từ và xuất hiện hình ảnh trăng lưỡi liềm – crescentic trên CT. Khối máu tụ có thể đẩy đường giữa – suture lines nhưng không thể đẩy được các nếp gấp màng cứng dural reflection (ví dụ như lều tiểu não – tentorium cerebelli, hoặc liềm não – falx cerebri). Ngược lại thì khối máu tụ dưới màng cứng do chấn thương các động mạch não, hầu hết là động mạch não giữa và trên CT cho hình ảnh lồi ra và đẩy các nếp gấp màng cứng nhưng lại k đẩy đường giữa.

Keywords: neurosurgery, altered mental status, headache, do not miss, blunt trauma

Bibliography:

Rosman NP, Oppenheimer EY, O’Connor JF. Emergency management of pediatric head injuries. Emerg Med Clin North Am April 1983;1(1):141–74.

Wright DW, Merck LH. Head trauma. In Tintinalli’s Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, Tintinalli JE, Stapczynski J, Ma O, Yealy DM, Meckler GD, Cline DM, eds. New York: McGrawHill, 2016


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn