» Case 32 Case 32 – Y học online

Cas lâm sàng cấp cứu nhi khoa 2019

Case 32Emily obringer

Questions

Bé gái 6 tuổi biểu hiện sốt nhẹ, triệu chứng hô hấp vừa phải và sưng mặt bên trái trong 2 ngày trước.

Hình 32.1

Ngoài quai bị, thì bệnh do virus nào có vaccine phòng ngừa cũng có thể gây ra viêm tuyến mang tai?

Biện pháp phòng ngừa nào nên được áp dụng khi nghi ngờ quai bị?

Answers

Bệnh quai bị là một bệnh lý do virus phổ biến (Gutierrez 2012). Mặc dù những đối tượng chưa tiêm chủng vaccine quai bị có khả năng cao bị nhiễm hơn, nhưng cũng có thể xảy ra trên những cá thể đã chủng ngừa, đặc biệt là lứa tuổi trẻ thiếu niên – older adolescents young adults (Barskey et al., 2009). Viêm tuyến mang tai là biểu hiện phổ biến nhất của quai bị, tuy nhiên thì 1/3 bệnh nhân lại k có biểu hiện sưng tuyến nước bọt và có thể chỉ có biểu hiện các triệu chứng hô hấp nhẹ nhàng mà thôi (American Academy of Pediatrics 2015). Khi biểu hiện, viêm tuyến mang tai thường biểu hiện một bên lúc đầu nhưng có thể thành hai bên lên đến 70% bệnh nhân (Gutierrez 2012)

Các bệnh lý có vaccin phòng bệnh khác cũng có thể gây ra viêm tuyến mang tai bao gồm có bệnh cúm, đặc biệt là cúm A (Krilov and Swenson, 1985). Các virus khác cũng có thể gây ra viêm tuyến mang tai bao gồm có virus á cúm, virus Epstein-Barr, Cytomegalovirus, coxsackievirus A và echovirus (Gutierrez 2012).

Nhiễm HIV cũng có thể gây ra tình trạng viêm tuyến mang tai nhưng thường biểu hiện ở dạng mạn, và sưng hai bên.

Quai bị lan truyền thông qua tiếp xúc với dịch tiết đường hô hấp của người nhiễm. Ngoài các phòng ngừa chuẩn, thì biện pháp phòng ngừa giọt dịch tiết – droplet precautions nên được áp dụng ở bất kỳ trường hợp nhi quai bị. (American Academy of Pediatrics)

References

American Academy of Pediatrics. Mumps. In Red Book: 2015  Report  of  the  Committee  on  Infectious  Diseases,   30th ed., Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics, 2015.

Barskey AE, Glasser JW, LeBaron CW. Mumps resurgences in     the     United     States:     A      historical      perspective   on unexpected elements. Vaccine 2009;27(44):6186–95. Gutierrez K. Mumps virus. In Principles and Practice of Pediatric Infectious     Diseases,     4th     ed.,     Long     SS,      Pickering LK, Prober CG, eds. Philadelphia: Elsevier-Saunders, 2012:1125–9. Krilov LR, Swenson P. Acute parotitis associated with influenza A infection. J Infect Dis 1985;152(4):853.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn