» Case 166 Case 166 – Y học online

Cas lâm sàng cấp cứu nhi khoa 2019

Case 166Catherine H. Chung

Question

Một bệnh nhi 15 tuổi, nữ, béo phì, được chẩn đoán trước đó mắc viêm mô tế bào ở gối phải nay vào viện vì đau và sưng trở lại. Bệnh nhi có dùng cephalexin 24h trước đó. Sốt nhẹ và thăm khám gối cho thấy vùng gối phải cứng, ấm và sưng nhẹ một vùng phía trên gối. Khi gấp hoặc duỗi gối gây đau. Do tình trạng béo phì của trẻ, nên cả hai khớp gối đề lớn và khó đánh giá có tình trạng tràn dịch hay không. Bệnh nhi của chúng ta có thể có một tình trạng viêm mô tế bào nặng lên có thể kèm hoặc không kèm với tổn thương ở khớp. Bạn chỉ định siêu âm tại giường bệnh khớp gối bệnh nhi. (bedside ultrasound).

Trên siêu âm thể hiện điều gì?

Answer

Bạn nhìn thấy được dịch trong khớp gối của trẻ. Tràn dịch tạo hình ảnh rỗng âm – anechoic (màu đen) nếu dịch đó làm máu hoặc dịch thấm – transudate. Cũng có thể tạo hình ảnh hồi âm (xám hoặc trắng) có thể có hình ảnh từng lớp nếu là máu đong hoặc dịch tiết – purulent fluid. Siêu âm là kỹ thuật đơn giản và hiệu quả để đánh giá tình trạng tràn dịch khớp gối. Siêu âm tại giường bệnh giúp hỗ trợ quá trình thăm khám lâm sàng của bạn bởi vì tràn dịch có thể khó phát hiện trên thăm khám lâm sàng đơn thuần hoặc trên x quang. Ngoài ra siêu âm tại giường bệnh còn hỗ trợ chọc dịch khớp gối – arthrocentesis.

Keywords: ultrasound, procedures, extremity injury

Bibliography

Richardson ML, Selby B, Montana MA, Mack LA. Ultrasonography of the knee. Radiol Clin North Am 1988;26:63–75.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn