» Case 144 Case 144 – Y học online

Cas lâm sàng cấp cứu nhi khoa 2019

Case 144Michael Gottlieb

Questions

Một trẻ trai 2 tuổi vào viện do đau chân phải. Mẹ bé cho rằng có thể cậu bé dẫm phải một mảnh vỡ ở tại nhà mới của họ. Phía dưới bàn chân phải của cậu bé có một vết cắt nhỏ, xung quanh có tấy đỏ và đau đáng kể khi sờ vào. X quang bàn chân được chỉ định, và không phát hiện được gì. Siêu âm được tiến hành ở bước tiếp theo

  1. Giá trị của siêu âm trong phát hiện dị vật?
  2. Tai sao lại dùng một thau nước cho việc siêu âm?

Answers

  1. Siêu âm có độ nhạy và độ đặc hiệu gần như là tuyệt đối trong phát hiện ra dị vật ở mô mềm, trong khi x quang có thể phát hiện các dị vật lớn, cản quang thì đối với dị vật không cản quang có thể sẽ không phát hiện được trên x quang (ví dụ như gỗ [case 106], một số loại thủy tinh). Siêu âm cũng có thể sử dụng trong hướng dẫn để lấy bỏ dị vật.
  2. Nước cho phép kỹ thuật viên quan sát mô nông và khong cần phải tiếp xúc trực tiếp. Do vùng bị tổn thương đau khi tiếp xúc, do đó có thẻ tiến hàm siêu âm mà không cần phải đè lên vùng bị đau. Ngoài ra, do chùm tia của siêu có chất lượng hình ảnh kém trong một phạm vi gần như vậy, nên nước cải thiện chất lượng hình ảnh hơn.

Keywords: ultrasound, foreign body, skin and soft tissue infection, procedures.

Bibliography

Chen KC, Lin AC, Chong CF, Wang TL. An overview of point-of-care ultrasound for soft tissue and musculoskeletal applications in the emergency department. J Intensive Care August 15, 2016;4:55. Davis J, Czerniski B, Au A, Adhikari S, Farrell I, Fields JM. Diagnostic accuracy of ultrasonography in retained soft tissue foreign bodies: A systematic review and meta-analysis. Acad Emerg Med.

July 2015;22(7):777–87.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn