» Case 134 Case 134 – Y học online

Cas lâm sàng cấp cứu nhi khoa 2019

Case 134Micheal Gottlieb

Questions

Một trẻ gái 4 tuổi nhập viện sau một va chạm với xe máy. Bé ngồi ghế trước khi chiếc xe máy kia va chạm với tốc độ cao. Trẻ được đặt trên ván và cố định cổ và đưa vào khoa cấp cứu. Khi đến khoa cấp cứu, phim cổ bên và CT cổ có kết quả như sau:

  1. Chẩn đoán tổn thương dựa trên kết quả chẩn đoán hình ảnh?
  2. Tiên lượng của chấn thương này?

Answers

Dựa vào kết quả chẩn đoán hình ảnh, trẻ bị trật khớp chẩm đội – atlanto occipital dislocation. Là một chấn thương hiếm gặp và có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhi – vị trí tổn thương đó là dây chằng nối nền sọ với thân đốt sống C1 (đốt đội).

Cơ chế chính của chân thương loại này đó là va cham tốc độ cao với xe máy và trẻ bị tác động không cân đối do kích thước đầu vẫn còn lớn so với thân trẻ (ở độ tuổi này).

Chẩn thương này có tiên lượng khá xấu. Tỷ lệ tử vong lên đến 85%, với 70% tiến triển xấu ngay tại hiện trường tai nạn. Thang điểm Glasgow thấp ngay ban đầu và basion – dens interval (khoảng cách điểm thấp nhất bờ trước lỗ lớn xương chẩm [Basion] và mỏm răng đốt trục) – BDI ≥ 16mm sẽ tiên lượng rất xấu cho bệnh nhân.

Keywords: neurosurgery, neck injury, blunt trauma, do not miss, altered mental status, CT

Bibliography

Behar S. Cervical spine injury in infants and children. In Tintinalli’s Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 8th ed., Tintinalli JE, Stapczynski J, Ma O, Yealy DM, Meckler GD, Cline DM, eds. New York: McGraw-Hill, 2016:chap. 139.

Cooper Z, Gross JA, Lacey JM, Traven N, Mirza SK, Arbabi S. Identifying survivors with traumatic craniocervical dissociation: A retrospective study. J Surg Res May 1, 2010;160(1):3–8.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn