» Case 114 Case 114 – Y học online

Cas lâm sàng cấp cứu nhi khoa 2019

Case 114Michael Gottlieb

Questions

Một bệnh nhân nữ, 16 tuổi, thuận tay trái khi cắt táo thì bị dao cắt vào ngón 5. Trẻ nhập viện, không ghi nhận tình trạng tê – numbness hoặc dị cảm – paresthesias, nhưng có tình trạng bệnh nhân không thể di chuyển ngón năm. Chủng ngừa đầy đủ và không có chấn thương tay trước đó. Trên thăm khám, thời gian đổ đầy mao mạch bình thường và cảm giác không bị ảnh hưởng, nhưng không thể gấp ngón 5 tay trái tại vị trí khớp gian ngón gần và xa – proximal and distal interphalangeal joint.

  1. (Các) Cấu trúc nào có vẻ như đã bị tổn thương ở bệnh nhân này?
  2. Điều trị như thế nào trong trường hợp này?

Answers

  • Mất khả năng gấp ngón tại khớp gian đốt ngón gần và xa gợi ý tổn thương cả cơ gấp ngón nông và cơ gấp ngón sâu – flexor digitorum superficialis/profundus. Điều quan trọng là phải đánh giá từng khớp một cách độc lập, để tránh bỏ sót khả năng tổn thương gân. Trong khi tổn thương gân toàn bộ (như trong trường hợp này) dễ chẩn đoán trên lâm sàng, thì tổn thương gân từng phần lại dễ bị nhầm lẫn hơn. Các gợi ý để chẩn đoán tổn thương từng phần bao gồm có đau khi gấp, động tác gấp yếu, or a sensation of catching of the joint with flexion or extension. Có thể mở rộng vết thương và quan sát gân qua động tác gấp và duỗi..
  • Nếu có bất kỳ tổn thương gân gấp nào, đều khuyến cáo đẻ hở vết thương, đặt nẹp ở mặt lưng ngón – dorsal splint, và chuyển cho khoa ngoại bàn tay trong 1-3 ngày. Nẹp giữa cổ tay ở tử thế gấp khoảng 30 độ và khớp bàn ngón ở tử thế gấp 70 đọ để giảm mức độ rách của gân.

Keywords: hand injury, penetrating trauma, pitfalls, do not miss

Bibliography

Harrison BP, Hilliard MW. Emergency department evaluation and treatment of hand injuries. Emerg Med Clin North Am November 1999;17(4):793–822.

Hart RG, Kutz JE. Flexor tendon injuries of the hand. Emerg Med Clin North Am August 1993;11(3):621–36.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn